Yin & Yang Cursus

Contact

Jordis Jakubczick

Leimuidenstraat 16-2

1059 EH Amsterdam

T: +31(0)20 488 9780

M: +31 (0)6-454 684 05

E: jordis@somatic-healing.nl

De dans van Yin & Yang

 

een ontdekkingsreis naar de diepte van je innerlijke man- en vrouw-zijn

 

Gezien het enthousiasme waarmee Somatic Dance wordt ontvangen en doorgegeven en de grote belangstelling voor dit danswerk zijn er vanaf februari 2018 vier groepen van start gegaan voor 12 mannen en 12 vrouwen. Inmiddels zitten alle groepen vol.

 

Het volgende seizoen start begin september 2018. De inschrijving hiervoor gaat begin juni 2018 open.

 

Ben je nieuw en geïnteresseerd en of wil je op de wachtlijst? Neem dan graag contact met ons op via dit belangstellingformulier.

 

Dankbaar en vervuld kijk ik terug op seizoenen vol prachtige dansen die zich iedere lesavond weer op heel eigen wijze hebben kunnen ontvouwen. Het gelijke aantal mannen en vrouwen leidt tot een opmerkelijk krachtige en elkaar versterkende uitwisseling.

 

Ook in het volgende lesblok draaien de Somatic Dance-avonden weer om het universele thema van Yin & Yang als complementaire zich versterkende krachten. Onze reis gaat door het dal van verstilling en verdieping (yin) in onze innerlijke lichamelijke waarneming en piekt op speelse wijze in uitbundige expressie (yang).

 

In de Yinkwaliteit ervaren wij vaak ontvankelijkheid, vloeibaarheid, maar ook stilte en expansie: de kracht van zijn. De Yangkwaliteit geeft richting en focus, lijdt ons naar vastberadenheid: de kracht van doen. Bij het spel van Yin & Yang gaat het om de integratie van het vrouwelijke en het mannelijke in ons als zich aanvullende krachten. Zo in contact met jezelf kun je op afgestemde wijze in contact gaan met de ander, met aanwezigheid, spontaniteit en subtiliteit in de verbinding.

 

In deze reeks lessen wil ik graag de mate van intimiteit vergroten, met het oog erop ons voor elkaar ter beschikking te stellen de ander met ons hele wezen in de dans te ondersteunen in zijn en haar kracht te komen. En om zo het vertrouwen tussen ons vrouwen en mannen te herstellen en de eeuwenoude kloof en stereotypering nog dieper te kunnen helen. Ook wordt je tijdens de dans individueel actief somatisch begeleid door mij.

 

De cursus is voor dansers met enige ervaring in vrije dans en in hun eigen proces te dragen en dat ook fijn vinden.

Ook voor dansers die ervaren zijn met Biodanza, Vijf Ritme’s, Movement Medicine of Ecstatic Dance kan de Somatic Dance verdieping geven. Het helpt je om je lichaam meer bewust te ervaren waardoor je danservaring verdiept.

 

De elementen in de Somatic Dance zijn lichaamswerk leidend in bewegingsexploratie en dansimprovisatie, alleen, met een partner en in de groep. Integratief komen ook elementen van contactdans aan het bod, die onze mogelijkheden van het dansen op de grond naar staande en andersom verbreden.

De 10 dansavonden vinden plaats op

 

Data voorjaar 2018:

Groep 1: maandag om de week 05 feb – 25 jun muv 30 apr

even weken

(05 febr - 19 febr - 05 mrt - 19 mrt - 02 apr 2e Paasdag wél les - 16 apr - 14 mei - 28 mei - 11 juni - 25 juni 2018)

 

Groep 2: maandag om de week 12 feb – 02 jul muv 26 feb

oneven weken

(12 feb - 12 mrt - 26 mrt - 09 apr - 23 apr - 07 mei - 21 mei 2e Pinksterdag wél les - 04 juni - 18 juni - 02 juli 2018)

 

Groep 3: woensdag om de week 07 feb – 27 jun muv 02 mei

even weken

(07 febr - 21 febr - 07 mrt - 21 mrt - 04 apr - 18 apr - 16 mei -

30 mei - 13 juni - 27 juni 2018)

 

Groep 4: woensdag om de week 14 feb – 04 jul muv 28 feb

oneven weken

(14 feb - 14 mrt - 28 mrt - 11 apr - 25 apr - 09 mei - 23 mei -

06 juni - 20 juni - 04 juli 2018)

 

Incidenteel kan er een gemiste les bij een andere groep worden ingehaald.

Locatie maandag: De Nieuwe Regentesseschool

Kruisdwarsstraat 6 Utrecht

Locatie woensdag: De Wilg

Mecklenburglaan 3-5 Utrecht

Tijd: 19:15 inloop, start 19:30 tot 22:00 uur

 

Prijs: € 220

 

Betalen: via IDEAL betalen bij aanmelding.

Na betaling ben je pas definitief verzekerd van een plek in de groep.

 

Annulering: Jouw aanmelding is bindend en betekent dat je je committeert aan deelname aan de cursus en betaling van het hele cursusbedrag. Er is geen restitutie mogelijk, ook niet bij ziekte of andere overmacht. Wel bieden we je in dergelijke gevallen, voor aanvang van de cursus de mogelijkheid jouw cursus door iemand anders over te laten nemen. Dit gebeurt in wederzijds overleg. Bij langdurig uitval, onduidelijkheid of onzekerheid van deelname voelen wij ons vrij de plek door iemand anders in te laten nemen.

Na aanmelding volgt binnen een week een telefonisch kennismakingsgesprek met Jordis waarbij wij samen kunnen kijken of deze reeks lessen Somatic Dance aansluit bij jouw behoeftes en of jouw level van dans-ervaring aansluit bij de groep.

Wij behouden ons het recht de grootte van de groep te wijzigen en bij onvoldoende aanmeldingen de cursus te annuleren. Uiteraard wordt je daar dan direct van op de hoogte gesteld en het cursusgeld terug gestort.

 

Aanmelding: Klik hier voor het aanmeldformulier.

 

Wachtlijst en belangstelling volgend seizoen: Klik hier voor het formulier.

 

Informatie : 020-4889780/ 0645468405

jordis@somatic-healing.nl

 

Docente: Jordis Jakubczick

 

Biografie: klik hier

 

Ben je nieuw en nieuwsgierig, neem dan graag contact op met

Jordis. Wees welkom!

Actueel

’De dans van Yin & Yang’ in het voorjaar 2018

De inschrijving is op dit moment gesloten

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor de wachtlijst en het belangstellingsfor-

mulier.

Wil je Somatic Dance leren kennen?

Kom dan naar een van de volgende workshops:

Somatic Dance Open Dansavond

Met de workshop

'Dans je

innerlijke nar'

 

Zaterdag 28 April'18

De Berenkuil Utrecht

Klik hier voor meer informatie.

Wil je meer vrije Dans?

Klik hier voor meer blotevoeten dansevenementen voor de

Danskalender

of kom naar Freedance

 

Freedance

Vrije dansavond met workshop 'Sensing Dance door Anita Kooij'

Zaterdag 12 mei'18

Klik hier voor meer informatie