Privacy Beleid

Privacy Beleid Somatic Dance Works


Somatic Dance Works - Jordis Jakubczick


Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Somatic Dance Works. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Somatic Dance Works.


Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.01. Somatic Dance Works

Somatic Dance Works is een onderneming die danslessen en -workshops, vrije dansavonden en dans- en bewustwordingsactiviteiten organiseert, verzorgt en aanbiedt onder de noemer Somatic Dance. Evenals biedt Somatic Dance Works natuurgeneeskundige en lichaamsgerichte coaching en therapie aan onder de noemer Praktijk voor Somatic Healing.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Somatic Dance Works verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Somatic Dance Works, neem dan gerust contact op!


jordis@somatic-healing.nl

T: +31(0)20 488 9780   |  M: +31 (0)6-454 684 05

Leimuidenstraat 16-2  | 1059 EH Amsterdam

BTW nummer NL 2116.72.208 B 01  | KVK 34348956

 

Somatic Dance Works is een eenmanszaak, die wordt gedreven door Jordis Jakubczick.02. Doel gegevens

Somatic Dance Works bewaart persoonsgegevens uitsluitend voor onderstaande doelen. Deze worden hieronder toegelicht.


1. versturen van nieuwsbrieven

Somatic Dance Works stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn informatief t.a.v. dans- en bewustwordingsactiviteiten, natuurgeneeskundige en lichaamsgerichte coaching en therapie, waarbij Somatic Dance Works betrokken is. Je voor- en achternaam, geslacht en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de websites van Somatic Dance Works; www.somatic-dance.nl en www.somatic-healing.nl . Daarnaast kun je op jouw of mijn verzoek je mondeling of tekstueel voor de nieuwsbrieven aanmelden.


2. (potentiële) cursisten voorzien van informatie

Somatic Dance Works onderhoudt per mail of telefoon contact over cursusmogelijkheden of wijzigingen in geplande activiteiten. De hiervoor benodigde  persoonsgegevens (naam, mailadres, telefoonnummer) worden hiervoor met jouw nadrukkelijke toestemming opgeslagen en gebruikt.


3. Zakelijke contacten

Somatic Dance Works onderhoudt per mail of telefoon contact over zakelijke activiteiten. De hiervoor benodigde  persoonsgegevens (bedrijfsnaam, naam, mailadres, telefoonnummer) worden hiervoor met jouw nadrukkelijke toestemming opgeslagen en gebruikt.03. Ontvangers van gegevens

De gegevens die Somatic Dance Works ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v.:


1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.


2. Gmail

De e-mail van Somatic Dance Works wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail.04. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Somatic Dance Works, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.


Voor het versturen van nieuwsbrieven wordt jouw e-mailadres opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.05. Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door Somatic Dance Works in Microsoft Office en Google Drive  ten behoeve van zakelijke administratie. De bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.06. Jouw rechten

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Somatic Dance Works vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Somatic Dance Works. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.


2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Somatic Dance Works. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.


3. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Somatic Dance Works vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.


4. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Somatic Dance Works niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.


5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Somatic Dance Works jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.


Het gebruik maken van deze rechten kan via jordis@somatic-healing.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.


07. Plichten

Somatic Dance Works verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van activiteiten en diensten van Somatic Dance Works via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden of onderhouden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Somatic Dance Works de betreffende activiteit en dienst niet aanbieden.


Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Somatic Dance Works met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.


Somatic Dance Works behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Somatic Dance Works dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Somatic Dance Works te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.


Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

jordis@somatic-healing.nl

T: +31(0)20 488 9780   |  M: +31 (0)6-454 684 05

Leimuidenstraat 16-2  | 1059 EH Amsterdam


Disclaimer

Somatic Dance Works is gerechtigd de inhoud van deze privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.